Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG Voegenreiniger kant en klaar (500ml)

Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

HG voegenreiniger kant & klaar verwijdert sterke vervuiling van vrijwel alle voegen tussen wandtegels, vloertegels en bakstenen. Door de eigenschappen van dit product blijft de werking gedurende de inwerktijd en het naborstelen op hetzelfde krachtniveau actief, waardoor het een geweldig resultaat zal geven. HG voegenreiniger is ook verkrijgbaar in een concentraat variant. Blijft er gele of bruine vervuiling achter na het reinigen, dan is dat kalkaanslag en adviseren wij dit te verwijderen met HG professionele kalkaanslag verwijderaar. Voor het verwijderen van zwart uitgeslagen voegen in de badkamer, adviseren wij HG schimmelreiniger.

Ingredienten : bevat o.a. NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan, anionogene oppervlakteactieve stoffen, nietionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten < 5%

Gebruik : Voor gebruik de lock verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De te reinigen voegen goed besproeien, dit enige minuten laten inwerken en vervolgens de voegen met een borstel bewerken. Tot slot het losgekomen vuil met schoon, lauw water opnemen en laten drogen. Indien nodig de behandeling herhalen. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Voegen in douchecabines en badkamers zijn vaak vervuild door kalkafzetting. In dat geval HG "kalkweg" gebruiken. Voor zwart uitgeslagen voegen (schimmel) HG "schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger" toepassen

Waarschuwingen :

  • H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
  • P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bevat : natriumhydroxide EINECS: 215-185-5.

Overige informatie over dit product

Merk
Hg
Artikelnummer
876649
EAN-code
8711577121051
Inhoud
500ml
Verboden België
Ja

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@droginet.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 74,95 € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 74,95 Gratis
België, besteding tot € 74,95 € 5,95
België, besteding vanaf € 74,95 Gratis
Duitsland € 5,95