Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HGX Houtwormmiddel

€ 14.09
Kiyoh

Productomschrijving

Geef houtworm geen kans

Geef houtworm geen kans!


HGX tegen houtworm

Verdelgt en/of voorkomt langdurig houtworm en andere aantastende insecten.

HGX spray tegen houtworm is een effectief middel voor het bestrijden van houtworm en andere hout aantastende insecten zoals de huisboktor en spinthoutkever. Dankzij dit houtwormbestrijdingsmiddel is houtworm bestrijden uiterst eenvoudig.

- Tegen houtworm, huisboktor en spinthoutkever
- Voorkomt gedurende lange tijd heraantasting
- Tast de ozonlaag niet aan
- Vlekvrij

Dit houtwormbestrijdingsmiddel is niet alleen een effectieve spray tegen houtworm, maar door het hout met het middel tegen houtworm te behandelen, voorkomt u voor een lange periode ook heraantasting. Dit product tegen houtworm is vlekvrij te gebruiken, nagenoeg reukloos en tast het de ozonlaag niet aan.

Hoe gebruikt u HGX spray tegen houtworm?

Houtworm bestrijden? Volg onderstaande stappen om houtworm en andere hout aantastende insecten te bestrijden met HGX spray tegen houtworm:

1. Ontdoe het te behandelen oppervlak vooraf van stof, vuil en boormeel.
2. Verwijder vooraf tevens eventueel aanwezige beits, verf of waslagen.
3. Bespuit het hout met het houtwormbestrijdingsmiddel en breng zo tenminste ca 250 ml per m2 op. De vereiste hoeveelheid desnoods in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat de vloeistof per bewerking niet afdruipt.
4. Laat het behandelde hout vervolgens 48 uur drogen.
5. Daarna kan iedere gewenste afwerking plaatsvinden.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast. Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten dienen te worden verwijderd als chemisch afval.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Bijzondere gevaren
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken
EUH205: Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P262: Contact met de ogen, huid of kleding vermijden
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P273: Voorkom lozing in het milieu
P301+P310 Na inslikken" Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
P331: Geen braken opwekken
P501: Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving
Bevat kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld.

EAN(s): 8711577056704

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 3,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

SKU
167066
EAN
8711577056704
Merk
Hg
Contents type
500ml
Productgroup
Meubelreiniging
Gelijktijdig gebruik
Ja

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.