Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

X 10 Reinigingsmiddel Vlekken

Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Neem het product voor het eten in.

Productomschrijving

Verwijdert simpel en doeltreffend vlekken X10 is bij uitstek geschikt om vet-, olie- en smeervlekken uit tapijt- en meubelstof te verwijderen. Na behandeling kunnen opgeloste vlekken gewoon met water verwijderd worden.SamenstellingNiet ionigene oppervlakte actieve stoffen: 5 - 15%Aromatische koolwaterstoffen: 5 - 15%Alifatische koolwaterstoffen: > 3%Anionogene oppervlakte actieve stoffen: < 5%ParfumGebruikReinigt: Meubilair, vloeren, plastics, glas, lakwerk, kleding, handen.Voor de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen verwijzen wij naar de gedrukte teksten zoals aangegeven op het product. Waarschuwing Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Dampen kunnen duizilligheid en slaperigheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarste huid veroorzaken. Afval niet in de gootsteen werpen.

EAN(s): 8711819000175

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
535224
EAN-code
8711819000175
Inhoud
250ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95