Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Vapona Pro Nature Anti Mug 45 Nachten Navul

Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.

Productomschrijving

Vapona Pro Anti Mug Stekker Navulverpakking is handige navulling voor de Vapona Pro Anti Mug Stekker. De Pro Anti Mug Stekker is een handig middel om uzelf langdurig te beschermen tegen muggen. Bewezen dat het wel 45 nachten effectief is!

Hoe te gebruiken? Stap 1
Schroef de stekker los en draai de verdamper voorzichtig vast. Bedek het apparaat niet en voorzie ongeveer 60 cm afstand van andere voorwerpen.

Stap 2
Gebruik de verdamper altijd in verticale positie (de stekker van het apparaat is draaibaar). Gebruik het apparaat alleen met de aanbevolen verdamper.

Extra
-Een apparaat volstaat voor een kamer van 16 m2
-Na 15 minuten bereikt het apparaat zijn optimale doeltreffendheid
-Als u de verdamper een lange periode niet gebruikt, is het aanbevolen om de onderdelen los te draaien en af te dekken met de oorspronkelijke dop Waarschuwing Gevarenaanduiding: H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbeveling: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. Bevat: Dimethyl-2,7-Octadien-6-ol, 2,6-, Citral, linalyl acetate, Dimethyl-6-Octenal , 3,7-, Cineol, Gerianol, Citronellol EAN(s): 5410091748173

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
912296
EAN-code
5410091748173
Merk
Vapona
Inhoud
24ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95