Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Siderius Ossengal Wasmachine Versterker

Instructies & waarschuwingen
  • Ontvlambare stof | Er is sprake van stoffen die snel vlam vatten.

Productomschrijving

Verwijderd hardnekkige vlekken en vuil OSSENGAL WASMACHINE is samengesteld op basis van natuurlijke ossengal en andere bijzondere detergenten. Door deze unieke samenstelling worden talrijke vlekken, zoals bloed-, ei-, melk-, fruit-, wijn- en vetvlekken, effectief verwijderd.Bij zwaar vervuild wasgoed doet u 1 volle doseerdop van 50 ml per 4,5 kg wasgoed in het zeepbakje. U hoeft alleen het hoofdwasprogramma te kiezen en uw was wordt weer helemaal schoon.Giet Ossengal Wasmachine direct op de vlek en masseer de vlek met uw vingers. Stop het te reinigen textiel direct in de wasmachine en volg het wasvoorschrift van de fabrikant op. Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing. Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 - Draag oogbescherming. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. EUH zinnen : EUH208 - Bevat Methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken. Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing Tastbare gevarenaanduiding : Niet van toepassing

EAN(s): 8710919189353 / 8717278250052

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
3338286
EAN-code
8710919189353
EAN-code
8717278250052
Inhoud
500ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99