Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Selsun Suspensie 25 mg/ml (60ml)

Productomschrijving

Selsun suspensie 25 mg/ml Seleniumsulfide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zo als beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
 • Wordt uw klacht na 60 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter.

 1. Wat is Selsun en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS SELSUN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?
Selsun is een antimycoticum, een geneesmiddel dat schimmelziektes tegengaat.

Selsun wordt gebruikt bij:
- Schilfervorming op de hoofdhuid als gevolg van overmatige talgafscheiding (seborroe van de hoofdhuid).
- Oppervlakkige schimmelaandoening van de huid (pityriasis versicolor).

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet ge bruiken?
U bent all ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. ? Op een ontstoken, gekrabde of (recent) beschadigde huid.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
U heeft geverfd of gepermanent haar (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).
- U heeft grijs of wit haar (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen) .

Kinderen : Gebruik Selsun niet bij kinderen, tenzij de arts anders adviseert .

Gebr uikt u nog andere geneesmiddelen? Er zijn geen wisselwerkingen bekend tussen Selsun en andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap: Het gebruik van dit middel gedurende de zwangerschap wordt afgeraden .

Borstvoeding: Het gebruik van dit middel gedurende de periode van borstvoeding wordt afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? Gebruik dit geneesmiddel al tijd pr ecies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts apotheker .

Wijze van gebruik

Verwijder voor gebruik alle juwelen e n (edel)metalen voo rwerpen zoals haarspelden, oorbellen, ringen, piercings en/of halskettingen.

Schilfervorming op de hoofdhuid (seborroe van de hoofdhuid):

1. Maak het haar goed nat met warm water.
2. Was uw haar e erst met een gewone shampoo.
3. S chud h et flesje Sel sun kra chtig en giet een hoeveelheid van ongeveer een eetlepel in uw handpalm. Wrijf het haar hier goed mee in.
4. Laat het 2 tot 3 minuten inwerken.
5. Spoel het haar g oed uit en was uw handen goed.
6. Was uw haar nogmaals met Sels un (herhaal de stap pen 3 t /m 5).
7. Sp oe l h et haar en de huid die met Selsun in contact kwamen zorgvuldig uit. Was uw handen goed, vergeet hierbij niet uw nagels goed te borstelen.
Was o ok huidplooien en de genitale streek goed.

Laat het haar en de hoofdhuid niet langer in contact komen met Selsun dan de aanbevolen inwerktijd.

Duur van de behandeling: De eerste 2 weken 2 maal per week. De volgende 2 weken 1 maal per week. Vervolgens naar behoefte.

Oppervlakkige schimmelaandoening van de huid (pityriasis versicolor):
1. Schud het flesje Selsun krachtig.
2. Breng Selsun op de aangetaste huid aan en vermijd daarbij elk contact met de ogen of slijmvliezen . 3. Laat de aangebrachte hoeveelheid Selsun met behulp van wat water schuimen.
4. Laat 1 0 minuten inwerken .
5. Spoel de huid goed af en was uw handen grondig. Vergeet hierbij niet uw nagels goed te borstelen.
6. Herhaal deze behandeling eenmaal per dag, gedurende 7 opeenvolgende dagen. Laat de huid niet langer in contact komen met Selsun dan de aanbevolen inwerkt ijd. Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Als u Selsun per ongeluk heeft ingenomen , neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Bent u vergeten dit middel te gebruiken ? Indien u vergeten bent Selsun te gebruiken, kunt u zonder probl eem uw behandeling voortzetten. Als u stopt met het gebruik van dit middel U kunt te allen tijde stoppen met het gebruiken van Selsun. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. M OGELIJK E BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Blaarvorming (acantholyse) : vooral als de shampoo langer dan de aanb evolen inwerktijd in contact is gehouden met het haar of de huid. Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
 • Lokale irritatie of gevoeligheid van de hoofdhuid en de huid, soms beschreven als een branderig gevoel. Als de irri tatie a anhoudt moet de behandeling worden stopgezet.
 • Geverfd, gepermanent en g rijs of wit haar kan verkleuren . Spoel het haar minimaal 5 minuten grondig uit om verkleuring te voorkomen .
 • Haar en hoofdhuid kunnen sneller vet worden.

He t melden van bijwer kingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Nederlands Bijwerkinge n Centrum Lareb via de web site: www.lareb.nl . Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren be neden 25°C. De ho udbaarh eid na openen is 9 weken .
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden op de verpakking na “ Niet te gebruiken na ” . Daar staat een maand en een jaar .
De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC .
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is Seleniumsulfide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn bentoniet, titaandioxide, glycerylmonoricinoleaat, citroenzuur, monoeth anolaminolauryl sulfaat, alc oyl (12 - 14) dimethylbetaine, natriumbifosfaat, BBA parfum, natriumchloride , natriumhydroxide en water.

Hoe ziet Selsun eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
Selsun is een gele suspensie en wordt gelev erd in een witte plastic fles.
Elke fles bevat 60 ml of 120 ml huidsuspensie.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

sanofi - aventis Netherlands B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam

Fabrikant
Delpharm Bladel B.V.
Industrieweg 1
5531 AD Bladel Nederland

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
700770
Merk
Selsun
EAN-code
08712172862776
EAN-code
8712172862776
Inhoud
60ml
Ingrediënten
Stof: seleniumsulfide - Hoeveelheid: 25 mg/ml
Gebruik / dosering
gebruikswijze afhankelijk klacht bijsluiter, voor gebruik sieraden en edelmetalen voorwerpen verwijderen
Houdbaarheid
Na opening 9 weken houdbaar. Niet meer gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum. Te vinden op de verpakking achter Niet te gebruiken na of EXP staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Allergeneninformatie
Niet gebruiken bij allergie voor n van de stoffen in dit medicijn. Ontstoken, gekrabde of recent beschadigde huid.
Geschikt vanaf
Vanaf 18 jaar
RVG registratienummer
04188
RVH registratienummer
04188
GPC
10000891
Aanbevolen dosering
op aangedane huid
Maximale dosering
afhankelijk klachtbehandeling
Gebruiksadvies
gebruikswijze afhankelijk klacht bijsluiter, voor gebruik sieraden en edelmetalen voorwerpen verwijderen
Bewaaradvies
Buiten bereik en zicht van kinderen houden in goed afgesloten oorspronkelijke buitenverpakking beneden de 25 C.
Advies voor weggooien
Spoel geneesmiddelen niet door gootsteen of WC en gooi niet in prullenbak.
Bijwerkingen en waarschuwingen
Niet gebruiken op ontstoken, beschadigde huid, bij kinderen of bij borstvoeding. Vermijd contact met de ogen. Dit middel kan metaal aantasten, dus verwijder voor gebruik sieraden, haarspelden, etc. Na gebruik handen goed wassen en nagels borstelen. Geverfd, gepermanent, grijs of wit haar. Niet langer dan 60 dagen gebruiken.
Toedingingsvorm
shampoo
Gebruiksindicatie
op aangedane huid
Gebruik tijdens zwangerschap
Nee
Gebruik tijdens borstvoeding
Nee
Gebruiksbeperking
Geverfd, gepermanent, grijs of wit haar. Niet langer dan 60 dagen gebruiken.
Huisarts bezoeken
Als er naast de hoofdroos ook sprake is van haaruitval of een ontstoken hoofdhuid bijv. door krabben. Als de schilferplekken er zilverachtig uitzien en er ook elders op het lichaam plekken zijn of als er alleen een op een paar plekken in het haar schilfers zijn. Als er ook korsten, vocht of bloed tussen het haar zit. Als er na 6 weken behandeling geen verbetering is opgetreden.
Toepassen bij
Oppervlakkige schimmelaandoening van de huid
Werkzame stof
Stof: seleniumsulfide - Hoeveelheid: 25 mg/ml
Contra-indicaties
Niet gebruiken bij allergie voor n van de stoffen in dit medicijn. Ontstoken, gekrabde of recent beschadigde huid.

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@droginet.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 74,95 € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 74,95 Gratis
België, besteding tot € 74,95 € 5,95
België, besteding vanaf € 74,95 Gratis
Duitsland € 5,95