Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Nellies afwasmachine nuggets

Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.

Productomschrijving

Nellie’s Vaatwas tabletten (24 stuks) Waarschuwing H302 Schadelijk bij inslikken. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P310+P330+P331 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen; de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P332+P353: Bij huidirritatie: Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

EAN(s): 810648007794

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
845146
EAN-code
810648007794
Inhoud
24st

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95