Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Mr Muscle Ovenreiniger

Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

Krachtige ovenreiniger van Muscle Muscle Ovenreiniger is een krachtig product dat vet en bakresten in een handomdraai oplost. Zonder schuren, zonder afkrabben. Eenvoudig in de koude oven spuiten, 30 minuten laten inwerken en met een spons afnemen. Muscle Ovenreiniger is werkelijk supersterk in het zware schoonmaakwerk Waarschuwing Gevarenaanduidingen (H229) Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. (H314) Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. (P102) Buiten het bereik van kinderen houden. (P310) Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. (P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. (P301 + P330 + P331) NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. (P303 + P361 + P353) BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. (P304 + P340) NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. (P405) Achter slot bewaren. (P410 + P412) Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. (P280) Beschermende handschoenen dragen. (P264) Na het werken met dit product de handen grondig wassen. (P210) Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. (P251) Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. (P260) Spuitnevel niet inademen

EAN(s): 3092830230020 / 5000204545142 / 5000204890938

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
4267550
EAN-code
3092830230020
EAN-code
5000204545142
EAN-code
5000204890938
Inhoud
300ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99