Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Klok Eco Vaatwastablet All In 1

Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.

Productomschrijving

Klok eco Vaatwastabletten All In One zijn fosfaatvrij. Dat is uniek, het is daarmee het eerste fosfaatvrije, multifunctionele vaatwastablet op de Nederlandse markt! Deze “All In One" vaatwastabletten zijn individueel verpakt in een 100% wateroplosbare folie, hetgeen betekent dat de tablet met verpakking en al de machine in kan. Prettig voor mensen met een gevoelige huid, aangezien contact met de tablet voorkomen wordt.Fosfaatvrij en multifunctioneelKlok Vaatwastabletten zijn fosfaatvrij. Dat is uniek, het is daarmee de eerste fosfaatvrije, multifunctionele vaatwastablet op de Nederlandse markt! Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van plantaardige inrediënten. Klok eco Vaatwastabletten All In One• Minder schadelijke gevolgen voor het milieu. • Bepaalde gevaarlijke stoffen niet aanwezig. • Draagt slechts in beperkte mate bij tot algengroei in water. • Grotendeels biologisch afbreekbaar. • Minder verpakkingsmateriaal. • Tips voor milieuvriendelijk en zuinig wassen. • Wast even goed als A-merken producten

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P280 De ogen/het gezicht beschermen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
826101
EAN-code
8710394700999
EAN-code
8710585546306
Inhoud
26tabl

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99