€ 0,00
Homepage

Bezoek onze certificaat waarborg pagina op Thuiswinkel.org

Certificaat thuiswinkel waarborg

De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org,
verklaart dat haar lid:

Drogisterij.net

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren


Dit betekent dat Drogisterij.net is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg
en dat haar huidige werkwijze en gehanteerde voorwaarden jaarlijks gecontroleerd zijn op conformiteit
met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg van Thuiswinkel.org.

Drogisterij.net werd voor het eerst gecertificeerd op 13 november 2009.
Drogisterij.net biedt de consument daarmee een betrouwbare en veilige manier van online winkelen.
Deze certificering biedt u als consument o.a. de volgende 5 zekerheden:


Thuiswinkel waarborg.


2. Algemene voorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond
Voor u zijn de duidelijke algemene voorwaarden van Drogisterij.net direct toegankelijk en van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER). De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.

3. Bedenktijd: 14 dagen
Het Thuiswinkel Waarborg geeft bij de aanschaf van producten en diensten recht op een bedenktijd van minimaal 14 kalenderdagen; zonder opgave van redenen kunt u het gekochte retourneren. Dit herroepingsrecht geldt niet voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die duidelijk van persoonlijk aard zijn, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die snel kunnen bederven of verouderen, waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiŽle markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, voor losse kranten en tijdschriften, voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken en voor producten gekocht op een veiling. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken en voor weddenschappen en loterijen. Gedurende de bedenktijd dient u zorgvuldig met producten om te gaan. Het retourneren van producten dient onbeschadigd en zo veel mogelijk in originele verpakking plaats te vinden en u dient de terugzendinstructies na te leven.

4. Veilige betaalomgeving
Uw betaalopdrachten worden op webpaginaīs verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

5. Onafhankelijke klachtenbemiddeling
Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:
1. U meldt de klacht bij Drogisterij.net;
2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/klacht richten aan Drogisterij.net. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel.
Thuiswinkel.org staat garant voor nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel. De ondernemer dient zich te houden aan de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze garantie geldt niet in geval van surseance van betaling of faillissement van het bedrijf; Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds.
Gegevens verwerking:
Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • Drogisterij.net heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Periodiek spreekt Thuiswinkel.org Drogisterij.net aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina's waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciŽle e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van Drogisterij.net.

Thuiswinkel.org is de belangenvereniging voor bedrijven die via internet producten en diensten verkopen aan consumenten.

Bekijk de voordelen van Drogisterij.net
SERVICE
DROGISTERIJ.NET
Waardering 8.3 op basis van 36668 Thuiswinkel reviews. 10 1