Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HGX Tegen Zilvervisjes

Instructies & waarschuwingen
  • Neem het product voor het eten in.
  • Ontvlambare stof | Er is sprake van stoffen die snel vlam vatten.

Productomschrijving

Last van zilvervisjes? HG X spray tegen zilvervisjes is de oplossing. In veel woningen komt het zilvervisje voor. Om deze kleine beestjes effectief te bestrijden heeft HG een product ontwikkeld om u af te helpen van dit probleem.

De spray komt makkelijk bij de moeilijk bereikbare plekken. De beestjes wonen graag in kieren, naden of in andere hoekjes. Spray daarom op deze en andere plekken waar de zilvervisjes zitten om ze met zorg te bestrijden.

Let er op dat het te sprayen gebied voldoende vochtig is voor een optimale bestrijding tegen de zilvervisjes. Houd ongeveer een afstand van 20 cm en spray de HG X tegen zilvervisjes met langzaam roterende bewegingen totdat de te behandelen plek licht bevochtigd is.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229- Houder onder druk kan barsten bij verhitting. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oog irritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen. EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.P210- Verwijderd houden van warmte, vonken, hete opervlakken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of andere ontstekingsbron spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261- Inademen van nevel vermijden. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 graden Celsius. P501- Inhoud/container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

EAN(s): 8711577110086

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
874757
EAN-code
8711577110086
Inhoud
400ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95