Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG Voegen Reiniger

500ml
€ 4.99 € 4.65
7% korting
Kiyoh
Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

Krachtig maar toch veilig voor voeg en tegel HG voegenreiniger concentraat verwijdert sterke vervuiling van voegen. Gele of bruine vervuiling die achterblijft na het reinigen, is kalkaanslag. Deze wordt verwijderd met HG professionele kalkaanslag verwijderaar (hagesan blauw). Voor zwart uitgeslagen voegen HG schimmel-, vocht- en weerplekkenreiniger gebruiken. Verdun (1:4) HG voegenreiniger concentraat met lauw water. Daarna aanbrengen met een harde bezem of een handborstel. Even laten inwerken, goed schrobben en naspoelen met water. Eén liter is goed voor 10 tot 15 vierkante meter wand-of vloeroppervlak. HG voegenreiniger concentraat is ook verkrijgbaar in een kant & klare versie. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik houden van kinderen. P280- Beschermende kledij dragen. P303+PP361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID OF HAAR verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

EAN(s): 8711577121051

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
876649
EAN-code
8711577121051
Inhoud
500ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
876649
EAN-code
8711577121051
Inhoud
500ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.