Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG Tegen Nare Geurtjes In Sportkleding Wasmiddeltoevoeging 16 Wasbeurten

Instructies & waarschuwingen
  • Giftige stoffen | Er is een gevaar voor giftige stoffen. Pas op voor vergiftiging.
  • Ontvlambare stof | Er is sprake van stoffen die snel vlam vatten.

Productomschrijving

Haalt transpiratiegeurtjes doeltreffend en eenvoudig uit je sportkleding HG Tegen nare geurtjes in sportkleding is een verfijnd poeder wat toe te voegen is aan wasmiddel. Door de ultra diepgaande formule worden zweetluchtjes moeiteloos verwijdert uit sportkleding, zoals hardloopkleding en sportsokken.

HG Tegen nare geurtjes in sportkleding is ook goed toe te passen voor andere doeleinden. Zo kunt u eenvoudigweg vervelende luchtjes uit handdoeken halen.

U kunt dit middel makkelijk gelijktijdig gebruiken tijdens het draaien van een normaal wasprogramma met uw wasmachine. Naast de reinigende werking, biedt dit product ook een beschermende werking voor je kleding. Zo gaat sportkleding nog langer mee!

Gebruik
- vul de trommel met de te wassen sportkleding
- doseer uw gebruikelijke hoofdwasmiddel
- gebruik de dop van HG tegen nare geurtjes in sportkleding als doseerdop
- vul deze tot 25 ml met HG tegen nare geurtjes in sportkleding en voeg deze hoeveelheid toe aan het hoofdwasmiddel
- start het wasprogramma

HG Tegen nare geurtjes in sportkleding is ook te gebruiken als handwas. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Gevaar   h272- kan brand bevorderen, oxiderend. H002- schadelijk bij inslikken. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik houden van kinderen. P210- Verwijderd houden wan warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280- Draag oogbescherming. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.   P271 Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep spoelen. P305 + P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal + P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.    

EAN(s): 8711577088453

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
814284
EAN-code
8711577088453
Inhoud
500gram

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95