Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG Schimmel Reiniger Schuimspray Sanitair

Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

HG doet wat het belooft Vernietigt direct alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Deze lelijke zwarte schimmel-, vocht- of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk.

Er is een gewone sprayvariant verkrijgbaar: de HG schimmelreiniger, maar ook een schuimspray: de HG schimmelreiniger schuimspray. Beiden uiterst effectief, maar de unieke schuimformule heeft een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft natuurlijk minder kans op spatten. Bovendien heeft het schuim de eigenschap langer te blijven zitten en zorgt daardoor voor een betere en langere inwerking.

De ondergrond vanaf 3 tot 5 cm besproeien. Het middel 30 minuten laten inwerken en daarna afspoelen of schoonmaken met water en spons. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gevaar! H290- Kan bijtend zijn voor metalen. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen. EUH031- Vormt giftig gas in combinatie met zuren. EUH071- Bijtend voor de luchtwegen. EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280- Draag oogbescherming P301+P330+P331 NA INSLIKKEN de mond spoelen. GEEN braken opwekken P303+PP361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID OF HAAR verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE HUID OF HET HAAR: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. P405 Achter slot bewaren. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

EAN(s): 8711577202248

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
835357
EAN-code
8711577202248
Inhoud
500ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95