Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG Kalkweg Concentraat

1liter
€ 10.49 € 8.65
18% korting
Kiyoh
Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Ontvlambare stof | Er is sprake van stoffen die snel vlam vatten.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

Hét wondermiddel tegen kalkaanslag, roestvlekken, urinesteen en kopergroen Hardnekkige kalkaanslag verwijderen? HG hagesan blauw Is hét wondermiddel tegen kalkaanslag, roestvlekken, urinesteen en kopergroen voor als niets anders meer helpt. HG hagesan blauw is veilig voor chroom en tast de voegen niet aan. H302- Schadelijk bij inslikken. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. . P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P270- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van dit product. P280- Draag beschermende handschoenen of oogbescherming. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+PP361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID OF HAAR verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. P305+P351+P338+ BIJ CONTACT MET DE HUID OF HET HAAR: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

EAN(s): 8711577000226

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
4338012
EAN-code
8711577000226
Inhoud
1liter

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
4338012
EAN-code
8711577000226
Inhoud
1liter

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.