Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG 4 In 1 Beschermer Voor Textiel

Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Ontvlambare stof | Er is sprake van stoffen die snel vlam vatten.

Productomschrijving

beschermt waardevol textiel tegen de meeste vlekken HG water, olie, vet & vuil dicht voor textiel beschermt waardevol textiel tegen de meeste vlekken terwijl tegelijkertijd het materiaal waterafstotend wordt gemaakt. Zonder de bescherming van HG water, olie, vet & vuil dicht voor textiel kunnen vloeistoffen en vuil tot diep in de vezels van textiel dringen en vervolgens moeilijk of zelfs onmogelijk te verwijderen vlekken veroorzaken. Na een behandeling met dit krachtige product kunnen koffie-, thee-, olie-, vet- en wijnvlekken echter simpel met een goed absorberende tissue weggedept worden. HG water, olie, vet & vuil dicht voor textiel kent ontelbaar veel toepassingen: tuinmeubelkussens, parasols, tenten, meubelstoffering, gordijnen, regenkleding en sportkleding. Zorg dat het materiaal goed schoon en droog is. Houd de spuitbus zoveel mogelijk rechtop en spuit op circa 20 cm afstand het produkt in gelijkmatige banen op het te behandelen stuk textiel. Na ongeveer een uur drogen is het materiaal weer klaar voor gebruik, krachtig beschermd tegen vuil en laat het geen water meer door. H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229- Houder onder druk kan barsten bij verhitting. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oog irritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.P210- Verwijderd houden van warmte, vonken, hete opervlakken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of andere ontstekingsbron spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261- Inademen van nevel vermijden. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte houden. P273- Voorkom lozing in het milieu. P280- Draag beschermende handschoenen of oogbescherming. P312- Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegenP405 Achter slot bewaren. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 graden Celsius. P501- Inhoud/container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

EAN(s): 8711577006464

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
699034
EAN-code
8711577006464
Inhoud
300ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95