Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Fifax Keuken Ontstopper Rood

Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.

Productomschrijving

Bruikbaar voor alle afvoerbuizen FIFAX wordt al meer dan 30 jaar toegepast als het ideale sterk geconcentreerde middel voor het ontstoppen van de afvoer in keuken en badkamer. De vloeibare roode FIFAX is door de speciale samenstelling bruikbaar voor alle afvoerbuizen en gemakkelijk te doseren. Roode FIFAX zakt door het aanwezige water tot direct bij de verstopping, zodat u snel uw afvoerprobleem oplost. FIFAX is chloorvrij. Gebruik FIFAX ook als tweewekelijks preventief middel voor het schoon houden van uw afvoer! Een met FIFAX gereinigde afvoer geeft geen nare luchtjes. Gevarenaanduidingen (CLP) : H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P301+P330+P331+P310 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P303+P361+P353+P310 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.. Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

EAN(s): 8717278250090

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
653779
EAN-code
8717278250090
Merk
Fifax
Inhoud
500 Gram

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95