Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Care Plus Anti Insect Natural Spray

Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Ontvlambare stof | Er is sprake van stoffen die snel vlam vatten.

Productomschrijving

Een insectenbeet voorkom je met Care Plus Care Plus® Natural is een muggenafweermiddel op natuurlijke basis dat citronella en lemon-eucalyptusextracten bevat. De effectiviteit van Care Plus® Natural is bewezen in diverse wetenschappelijke (veld)studies. Care Plus®Natural beschermt 8 uren tegen (malaria en dengue)muggen, zandvliegjes, midges, blackfly, steekvliegen, stalvliegen en teken. Hiermee is dit product een goed alternatief voor de doelgroepen die geen diethyl-m-toluamide bevatten of andere toxische producten kunnen of wille gebruiken als insectenafweermiddel. Dit zijn bijvoorbeeld:Jonge kinderen.Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven.Mensen met een overgevoelige huid.Care Plus® Natural is zeer geschikt voor vakantie bestemmingen binnen en buiten europa. Middels de spray applicatievorm is het aanbrengen eenvoudig en hygienisch. Care Plus® Natural tast geen kunststoffen aan. Werkzaam: 8 uur. Waarschuwing. Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 - Draag oogbescherming. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. EUH zinnen : EUH208 - Bevat Methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken. Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing Tastbare gevarenaanduiding : Niet van toepassing

EAN(s): 4150093751382 / 8714024326207

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
869275
EAN-code
4150093751382
EAN-code
8714024326207
Inhoud
60ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95