Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Ambi Pur Car Aqua - Navulling luchtverfrisser

7ml
€ 1.98
Kiyoh
Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.

Productomschrijving

Een Fris & Geurig Huis Met De Unieke Ambi Pur Geuren. Met de Ambi Pur car navullingen verdwijnt elke onaangename geur uit jou auto interieur en vervangt dit met de geur van zachte romige bloemen . De regelbare houder kan eenvoudig in het ventilatierooster van de auto geplaatst worden en . Elke en -vulling gaat ongeveer 45 dagen mee en (op gemiddelde stand) Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met huid en ogen. Draag beschermende handschoenen. Bij contact met de huid: Met veel water spoelen. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Na inslikken: Bel onmiddellijk een antigifcentrum/dokter. Geen braken opwekken. Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing Gevarenaanduidingen (CLP) : H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden Aanraking met de ogen en de huid vermijden P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar volgens de plaatselijke regelgeving Opgelet: Alleen gebruiken zoals voorgeschreven P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F Bevat een massa van 5 % ontvlambare bestanddelen EUH zinnen : EUH208 - Bevat Benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken

EAN(s): 8414300063979

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
8414300063979
EAN-code
8414300063979
Inhoud
7ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
8414300063979
EAN-code
8414300063979
Inhoud
7ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.